Elementy budowy amortyzatorów jedno rurowych i dwu rurowych