Staramy się, by posiadane przez nas samochody były zawsze w pełnej gotowości, by dowieźć nas w obrane przez nas miejsce. Jednak, aby podróż zawsze przebiegała bez zakłóceń i żeby była bezpieczna, musimy dbać o stan techniczny samochodu i poddawać go regularnej kontroli. Jednym z elementów pojazdu, który może potrzebować naprawy, jest zawieszenie. Należy więc zatroszczyć się o przeprowadzanie regularnych jego kontroli.

Sprawne zawieszenie pojazdu – to bezpieczne podróżowanie

Zawieszenie pojazdu, najprościej mówiąc, to grupa elementów, które łączą koła z resztą samochodu. Dzięki swojej budowie, zawieszenie gwarantuje stateczność i sterowność oraz komfort jazdy. Jest to możliwe dzięki temu, że siły powstające na styku koła z jezdnią,  przenoszone są na nadwozie właśnie przez zawieszenie.

W skład zawieszenia wchodzą:

  • elementy prowadzące koło (między innymi wahacz i drążek poprzeczny lub wzdłużny)
  • elementy resorujące (na przykład sprężyna śrubowa lub resor piórowy)
  • elementy tłumiące (amortyzatory)

Do wyboru jest wiele stacji diagnostycznych, w których można wykonać kontrolę stanu zawieszenia pojazdu. Warto jednak wiedzieć jak ona przebiega i czego oczekiwać. Należy też  pamiętać, że od poprawnego działania całego zawieszenia samochodu zależy nie tylko komfort jazdy, ale także sterowność pojazdu, przedłużenie żywotności innych jego podzespołów, stan przewożonych przedmiotów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierującego i pasażerów.

Kontrola stanu zawieszenia

Podczas kontroli stanu zawieszenia pojazdu weryfikacji podlega:

  • kontrola stanu i sztywności elementów sprężystych zawieszenia
  • ocena luzów w połączeniach przegubów, sworzni i łożyskowania
  • sprawdzenie oporów tarcia związanych z ugięciem i rozprężeniem zawieszenia
  • ocena stanu i stopnia tłumienia amortyzatorów

Dodatkowo ważne jest, że w zależności od konkretnego samochodu, możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami zawieszenia. Biorąc pod uwagę budowę zawieszenia, dzielimy je na:

  • zależne – ruchy kół danej osi są uzależnione od siebie, na przykład poprzez zastosowanie sztywnego mostu na resorach piórowych
  • niezależne – oba koła danej osi poruszają się niezależnie od siebie, ruch jednego koła nie ma wpływu na ruch, drugiego koła. Umożliwia to zastosowanie na przykład kolumny MacPhersona
  • półzależne – ruchy kół danej osi w niewielkim stopniu wpływają na siebie nawzajem. W zawieszeniach tego typu stosuje się belkę skrętną lub resor piórowy poprzeczny

Oględziny zewnętrzne dają najlepszy pogląd na występowanie luzów w układzie zawieszenia. Równocześnie można ocenić stan zamocowania i kompletność elementów zawieszenia. Jako dodatkową pomoc przy wykrywaniu luzów w zawieszeniu można wykorzystać urządzenie służące do wymuszania szarpnięć kołami pojazdu. W dalszej kolejności sprawdza się sztywność zawieszenia. Ten parametr oceniany jest poprzez pomiar ugięcia zawieszenia pod wpływem obciążenia pionowego. Wartości sztywności zawieszenia są ściśle określone przez wytwórcę pojazdu i muszą mieścić się one w wyznaczonych widełkach. Aby móc poddać badaniu stan amortyzatorów, w pierwszej kolejności należy usunąć ewentualne luzy w zawieszeniu, aby ewentualne usterki nie zaciemniały obrazu badania. Dodatkowo należy upewnić się, że ciśnienie w oponach odpowiada zalecanym przez producenta wartościom.

Kontrola elementów sprężystych

Podczas kontroli elementów sprężystych zawieszenia zawierających resory piórowe, oprócz sprawdzenia każdego resoru, ważne jest, aby upewnić się, że pióra nie są pęknięte. Równie ważne jest, by skontrolować poziom zużycia powierzchni przylegania piór do piór krótszych. Szczególnie istotne jest, aby wykluczyć mechaniczne uszkodzenie drążka stabilizatora. Skrupulatna kontrola resorów za pomocą obciążania dużą siłą jest kluczowa dla zagwarantowania bezpieczeństwa podróżujących pojazdem.

Do kontroli układu zawieszenia można również zastosować bardziej złożone i skomplikowane metody narzędziowe. Wykazują one dużo większą precyzję i skuteczność rewizji. W sytuacji zastosowania tych metod należy zdać się w pełni na przeprowadzającego badanie.

Warto pamiętać, że okresowa kontrola zawieszenia jest przydatna, nawet jeśli podczas jazdy nie zauważamy żadnych niepokojących symptomów. Pozwoli nam to podróżować wygodnie i co najważniejsze, bezpiecznie.