Zawieszenie samochodu to jeden z najważniejszych układów, jakie występują w pojeździe mechanicznym. Ma ono przemożny wpływ na zachowanie auta podczas jazdy, a także na bezpieczeństwo podczas poruszania się w ruchu drogowym. Warto zatem zastanowić się, jakie elementy wpływają na jakość jazdy i sterowność pojazdu.

Zawieszenie pojazdu – w ogólnym rozumieniu to wszystkie elementy, jakie łączą koła z pozostałymi układami samochodu. Dzięki zawieszeniu, dokonywane jest przeniesienie generowanej przez koło energii do nadwozia pojazdu. Pozwala to na możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem i sterownością auta oraz zapewnia mu dobrą przyczepność na drodze. W samochodach montowane są różnego rodzaju zawieszenia. Zazwyczaj dzielimy je na:  

  • zawieszenie zależne, w którym koła usytuowane na przedniej osi są połączone z tylnią i wzajemnie na siebie oddziałują,  
  • zawieszenie niezależne, gdzie koła z przedniej i tylnej osi nie są ze sobą w ogóle połączone i pracują w sposób niezależny od siebie,
  • zawieszenie półzależne, w którym tylko jedno koło w danej osi oddziałuje na drugie, zazwyczaj w bardzo niewielkim stopniu.  

Zawieszenie samochodu składa się z następujących elementów:

  • wahaczy,
  • tulei wahacza,
  • sworznia wahacza,
  • łącznika stabilizatora,
  • sprężyn, amortyzatorów,
  • końcówki drążka kierowniczego,
  • piasta i łożysko koła.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z zawieszeniem samochodu zależnym czy niezależnym, ważne jest, aby wszystkie komponenty tego układu działały poprawnie i należycie spełniały swoją funkcję. Tylko wówczas możemy być pewni, że nasze auto nie stanowi zagrożenia na drodze.

REDUKCJA DRGAŃ I SPRAWNE KIEROWANIE POJAZDEM

Elementami, które wpływają na redukcję wszelkich drgań podczas jazdy są wahacze, a w zasadzie obecne na nich tuleje, wykonane z metalu oraz gumy. Wahacze spajają zwrotnicę z nadwoziem pojazdu. Mogą one przyjmować pozycję wzdłużną, poprzeczną lub ukośną. Wszystko zależy od sposobu mocowania kół. W konstrukcji tej ogromną rolę odgrywają same tuleje wahacza. To one przejmują na siebie całą masę pojazdu i zapewniają redukcję jego drgań. Ich zniszczenie znacznie obniża komfort jazdy, szczególnie po nierównej drodze oraz wpływa na samą jakość kierowania autem.  

PRZEWIDYWALNE ZACHOWANIE KÓŁ I PRAWIDŁOWA JAZDA PO ŁUKU

Sworzeń wahacza odpowiada za stabilność połączenia wahacza ze zwrotnicą. Ponadto, amortyzuje oba te elementy. Jest on kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu, gdyż pozwala na kontrolowanie i przewidywanie zachowania kół w naszym pojeździe. Jego wada lub zniszczenie może spowodować, że zupełnie stracimy sterowność nad naszymi kołami. Równie ważny wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma łącznik stabilizatora. Ma on szczególne znaczenie, gdy samochód porusza się po łuku, ponieważ uniemożliwia on generowanie przechyłów poprzecznych podczas skrętów pojazdu. Jego konstrukcja opiera się na połączeniu stabilizatora w wahaczem, choć w niektórych modelach aut, montowany jest on bezpośrednio do amortyzatora.

Tłumienie drgań i przyczepność pojazdu

Amortyzatory i sprężyny odpowiadają za tłumienie drgań, które są przenoszone w sposób bezpośredni na nadwozie samochodu. Zapewnia to nie tylko komfort jazdy, który polega na braku podskakiwania auta na wyboistej, nierównej drodze, lecz również gwarantuje bezpieczeństwo, podczas poruszania się pojazdu na drodze. Amortyzatory mają wpływ na tak ważną kwestię, jak przyczepność samochodu. Jeśli są zużyte, auto nie trzyma się jezdni i może nawet z niej wypaść, szczególnie podczas szybkiej i dynamicznej jazdy.

Prawidłowy proces skręcania i obrót koła

Końcówka drążka kierowniczego ma niebagatelne znaczenie na proces skręcania auta. Jeśli kierowca wyczuwa duży luz na kierownicy, oznacza to, że końcówka jest zużyta. Zaniechanie jej wymiany grozi poważnymi konsekwencjami. Luzy na kierownicy grożą spowodowaniem wypadku drogowego. Podobnie rzecz ma się z piastem i łożyskiem koła. Pierwszy element jest kluczowy w kwestii prawidłowego obracania się koła. Łożysko zaś redukuje opory toczenia. Jeśli mamy usterkę piasta, to koła w pojeździe nie obracają się prawidłowo. Usterka łożyska powoduje natomiast szybkie jego zużycie.

Wszystkie powyższe elementy, które składają się na układ zawieszenia samochodu, mają bardzo ważne znaczenie, zarówno w komforcie jazdy, jak i jego sterowności. Wszelkie wady, zużycie czy usterki mogą grozić utratą kontroli nad pojazdem i spowodowaniem groźnego wypadku drogowego.